สำนักงานกฎหมาย และ ทนายความ คำนึง ประเสริฐศิริ

สำนักงานกฎหมาย และ ทนายความคำนึง ประเสริฐศิริ บริการรับมอบฉันฑะ,ฟ้อง,คำให้การ,บัญชีพยาน,ขอหมาย,เป็นต้นได้รับการรับรองจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ให้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานที่ให้บริการทางด้าน กฎหมายทุกประเภท ด้านอรรถคดีทั้งปวง เป็นที่ปรึกษากฎหมาย การทำนิติกรรม สัญญา การจดทะเบียนทางธุรกิจ การจดทะเบียนนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แก่ธุรกิจของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง
   
 
 

K – INTERNATIONAL LAW OFFICE
50/24 Moo 4 ( Attathata Project) Chaofanok Rd. T.Vichit A.muang Phuket 83000 Thailand F: 076-249891
E-mail : koch2103@hotmail.com